Érkezés:
Elutazás:
Promóciós kód:
Bezár

XXIII. Töltött Káposzta Fesztivál

2018. szeptember 20. - 2018. szeptember 23.
XXIII. Töltött Káposzta Fesztivál
A pa­raj­di Töl­tött­ká­posz­ta Fesz­ti­vál, Szé­kely­föld és egy­ben Ro­má­nia első gaszt­ro­nó­mi­ai fesz­ti­vál­ja, egy egye­di és jel­leg­ze­te­sen Pa­rajd­hoz fű­ző­dő ese­mény.
Szeptember 20., csütörtök
A település díszbe öltözik.
Szeptember 21., péntek
„Gyermekek napja” – Mini Töltött káposzta fesztivál.

09:00 VI. Só­vi­dé­ki tö­meg­fu­tás;
10:00 Fi­a­ta­lok Fut­ball baj­nok­sá­ga – V. Só­hát Tini Kupa – pa­raj­di tor­na­te­rem;
11:00 Gye­rek töl­tött­ká­posz­ta fesz­ti­vál – Csa­pa­tok: kuk­ták be­mu­tat­ko­zá­sa;
12:00 Ve­tél­ke­dők – Ügyes­sé­gi já­té­kok;
14:00 Ko­zsik Jó­zsef gye­rek­mű­so­ra;
15:00 Mini ká­posz­ta­fesz­ti­vál zsű­ri­zé­se;
16:00 Ered­mény­hir­de­tés – Gye­rek töl­tött­ká­posz­ta fesz­ti­vál és ut­cák dí­szí­té­se;
17:00 PUFI – In­ter­ak­tív gye­rek­mű­sor;
18:00 Ka­ma­szok if­jú­sá­gi szín­tár­su­lat Ma­ros­vá­sár­hely – Bot­la­doz­va ( avagy ka­masz­élet dal­ban) ;
18:30 Zum­ba­to­mik (gye­rek cso­port)
19:00 Gye­rek­kon­cert - Csep­re­gi Eva
Szeptember 22., szombat

07:30 Ébresz­tés re­zes­ban­dá­val;
09:30 A ká­posz­ta fesz­ti­vál részt­ve­vő­i­nek ün­ne­pé­lyes fel­vo­nu­lá­sa a só­bá­nyá­tól a köz­pon­ti par­kig;
10:30 Meg­nyi­tó – Bo­kor Sán­dor pol­gár­mes­ter kö­szön­tő be­szé­de;
11:00 Kuk­ták be­mu­tat­ko­zá­sa;
12:00 Mű­so­rok, folk – mű­so­rok, he­lyi és test­vér­te­le­pü­lé­sek fel­lé­pői: Nóta-móka ze­ne­kar – Fel­ső­só­fal­va, Gyer­mek­lánc­fű – Al­só­só­fal­va, Pa­raj­di fi­a­ta­lak mű­so­ra, Fel­ső­só­fal­vi Súgó Nép­tánc­cso­port, Emő­di­ek Folk Mű­so­ra: -Emőd Brass Fú­vós­ze­ne­kar, Emő­di Pin­ce­gaz­dák Da­lár­dá­ja, Vi­tyu­ka Emő­di Ha­gyo­mány­őr­ző Nép­tánc cso­port.
15:00 Kon­dér­no­kok es­kü­je – a kon­dér­no­kok vé­gig kós­tol­ják a kuk­tá­ik főzt­je­it – zsű­ri­zés;
16:00 Arany Griff Rend – kö­zép­ko­ri hadi be­mu­ta­tó;
16:30 Íjász be­mu­ta­tó – Szír­ti Sa­sok Al­só­só­fal­va;
16:30 Éva Zum­ba - fel­nőtt cso­port;
17:00 Ma­ros Nép­tánc együt­tes _HU;
18:00 A kuk­ták re­me­kei - Ered­mény­hir­de­tés
19:30 Örök­ség együt­tes
21:00 DJ Pro­ject– RO;
22:00 Ut­ca­bál.
Szeptember 23., vasárnap
Zúg a fenyves – XXXX. Rezesbandák találkozója.

10:00 Só­vi­dé­ki Kézi lab­da baj­nok­ság – VI. Ká­posz­ta­ku­pa;
11:00 „Zúg a feny­ves” – Re­zes­ban­dák gyü­le­ke­zé­se – fel­vo­nu­lás – Pa­rajd köz­pont­já­ban;
12:00 Idő­sek kö­szön­té­se;
12:30 Pa­raj­di egye­sí­tett Egy­há­zi Kó­rus ;
13:00 Gyi­mes­völ­gye fér­fi kó­rus
13:30 Kop­ja­fa ko­szo­rú­zás Szász Já­nos kar­nagy tisz­te­le­té­re;
14:30 Re­zes­ban­dák be­mu­tat­ko­zá­sa;
17:00 Ma­ros együt­tes _RO;
18:00 Ta­más Gá­bor;
19:30 Zol­tán Eri­ka;
21:00 Dup­la Kávé;
22:00 Tű­zi­já­ték- prog­ram zá­rás.
Google Naptárhoz adás

Kapcsolódó ajánlataink az esemény időpontjában

Felüdülés Székelyföld szívében
Válaszd Erdélyt kikapcsolódásod helyszínéül, és foglalj szállást Székelyudvarhely szívében, a Hotel Küküllőben***! Töltődj fel Székelyföldön, hogy pihenéseddel feltöltsd magad az év további részére!
105,00 EUR / fő / 3 éj -től
Üzletre kész....!
Tárgyalásra készül vagy egy hosszú üzleti program, fárasztó meeting után szeretne feltöltődni szálláshelyén? Delegációja ideje alatt, napközbeni fárasztó üzletkötéseit egészítse ki egy relaxáló „vakációval”!
49,00 EUR / fő / 1 éj -től
Szívek szállodája
Képzelj el egy romantikus hétvégét szerelmeddel, ahol minden csak Rólatok szól! Ha annyi élménnyel szeretnétek gazdagodni, ahány csillag van az égen, akkor a legjobb helyen jártok, hiszen Erdély megannyi kincsével Benneteket vár! Válasszátok a Szívek Szállodáját, a Hotel Küküllőt*** és mi biztosítjuk Számotokra azt a kikapcsolódást, amit megérdemeltek!
77,00 EUR / fő / 3 éj -től
Legendák nyomában
Ajándékozza meg családját, gyermekeit Tündérország mesébe illő hangulatával! Ismerjék meg együtt Székelyföldet, kiránduljanak közösen a székely legendák valós helyszínein! Az egész napos kirándulást követően kapcsolódjanak ki a Hotel Küküllőben***, a kényelmes szobájuk ablakából, a Budvár domb legendájának helyszínét csodálva!
104,00 EUR / fő / 4 éj -től
Érkezés:
Elutazás:
Promóciós kód:
Normál verzió Mobil verzió